Dahsyatnya Kekuasaan Politik

Menurut ahli filsafat abad pertengahan manusia itu diselimuti oleh keserakahan, yang secara sederhana dirumuskan sebagai tingkah laku di mana kepentingan diri sendiri secara berlebihan diutamakan. Read more »